جلسه کرسی نظریه‌پردازی تفسیر موضوعی میان‌رشته‌ای قرآن و علوم

در روز 5/11/95 در سال مجمع امام خمینی جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد

نظریه‌پرداز: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی

داوران: حجج اسلام: دکتر مؤدب، دکتر بی‌آزار شیرازی، دکتر رستم‌نژاد، دکتر قدسی

ناقدان: حجج اسلام دکتر فاکر میبدی، دکتر بهجت‌پور، دکتر سعیدی روشن

دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین دکتر علوی‌مهر

این جلسه با قرائت قرآنو حضور برخی اساتید و طلاب و دانشجویان ارشد و دکتری برگزار شد. سپس دبیر جلسه توضیحاتی دادند. آنگاه آقای رضایی اصفهانی به تبیین نظریه پرداختند و آن را راهکار تعامل قرآن و علوم به ویژه علوم انسانی دانستند. آنگاه ناقدان دیدگاه‌های خود را بیان کردند و دکتر رضایی پاسخ دادند و در پایان جلسه داوران به شور نشستند.