1ـ رتبه علمی ـ ترویجی
براساس مصوبه جلسه مورخ21/10/1390 کمیسیون مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری حائز رتبة علمی ـ ترویجی شد.
2ـ Isc
این مجله در پایگاه اطلاع‌رسانی استنادی جهان اسلام (ISC) پذیرفته شده و به نشانی Isc.gov.ir قابل مشاهده است.
3ـ شاپا: 5165 ـ 2322
بر اساس مورخه 3/2/1392 از کتابخانه ملی ایران امتیاز شاپا (نشر الکترونیک) دریافت نموده است.
4ـ تارنمای اختصاصی
متن کامل در تارنمای اختصاصی قابل مشاهده و استفاده می‌باشد.
www.quran-journal.com
5ـ سایر تارنماها
همچنین در تارنماهای ذیل قابل مشاهده است.
پایگاه نشریات المصطفی: www.journals.miu.ac.ir
www.noormags.com و www.magiran.com