لاله افتخاری (استادیار دانشگاه شاهد)؛

عبدالکریم بهجت‌پور (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌‌ اسلامی)؛

ابراهیم کلانتری (دانشیار دانشگاه الزهراء)؛

سید عبدالکریم حیدری (استادیار جامعة ‌المصطفی العالمیه).