1ـ رتبه علمی ـ ترویجی
براساس مصوبه جلسه مورخ24/12/1389 کمیسیون مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری حائز رتبه علمی ـ ترویجی شد.
2ـ Isc
این مجله در پایگاه اطلاع‌رسانی استنادی جهان اسلام (ISC) پذیرفته شده و به نشانی Isc.gov.ir قابل مشاهده است.
3ـ شاپا: 5084 ـ 2322
بر اساس مورخه 3/2/1392 از کتابخانه ملی ایران امتیاز شاپا (نشر الکترونیک) دریافت نموده است.
4ـ تارنمای اختصاصی
متن کامل در تارنمای اختصاصی قابل مشاهده و استفاده می‌باشد.
www.quran-journal.com
5ـ سایر تارنماها
همچنین در تارنماهای ذیل قابل مشاهده است.
پایگاه نشریات المصطفی: www.journals.miu.ac.ir
www.noormags.com و www.magiran.com
6ـ ترجمه به زبان اردو
به آدرس: المصطفی پیلیکشنز مرکز الاویس داتا دربار مارکیت لاهور 00924237110651
7ـ کسب مقام دوم مجلات قرآنی نمایشگاه بین المللی قرآن
این مجله در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی‌ قرآن سال 1390ش مقام دوم مجلات قرآنی بخش دانشگاهی نمایشگاه را به خود اختصاص داد.